Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy SGGW

Informacje bieżące - kliknij tutaj aby przejść do AktualnościUniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działań i główna idea: umożliwienie kształcenia, aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW rozpoczął swoją działalność w 2005 roku jako Stowarzyszenie non profit. Powstał przy SGGW. Zainteresowanie tą formą dokształcania i spędzania wolnego czasu jest ogromne. Do Uniwersytetu zgłaszają się osoby w różnym wieku, które chcą się dowiedzieć czegoś nowego i poznać nowych przyjaciół. Jest to także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlatego program zajęć dostosowywany jest do zgłaszanych potrzeb. W zajęciach uczestniczy co roku około 700 słuchaczy.

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest:

  • aktywizacja osób starszych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, rekreacyjnej w celu zachowania i zwiększenia aktywnośći fizycznej, intelektualnej;
  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego;
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej oraz inne działania zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych.